Kamerabevakning – Från offert till monterade kameror

Allt från enmansföretag till stora industrikomplex kan använda kamerabevakning för att minska risken för stölder, skadegörelse och inbrott. Så här kan processen se ut från behovsanalys och offert till färdigmonterade kameror. Detta förutsatt att larmet beställs från ett larmbolag med utryckning.

Boka kostnadsfri rådgivning

De flesta larmbolag erbjuder kostnadsfri rådgivning. Det betyder att en larmtekniker kommer till företaget och går igenom vilket skydd som företaget har behov av. Det är nämligen väldigt sällan som enbart kamerabevakning beställs utan snarare kompletta larmpaket bestående av exempelvis:

 • Brandlarm
 • Inbrottslarm
 • Kamerabevakning
 • Driftslarm
 • Dimgenerator
 • Temperatur- och fuktsensorer

Idag finns en rad olika tilläggstjänster som gör att företagslarmet helt och hållet kan anpassas till företagets unika behov och önskemål.

Det är bra att fråga vilka tjänster som ingår, vad som kostar extra och vilka fördelar larmet har. Genom att boka gratis rådgivning från flera bolag blir det även lättare att ställa de olika alternativen mot varandra.

Jämföra offert

Att jämföra offerter på företagslarm är inte helt lätt. Orsaken är att de olika bolagen tar betalt på olika sätt.

 • Äger ni alla larmkomponenter eller hyr ni dem?
 • Kostar det per utryckning eller är det fria utryckningar?
 • Uppstår extrakostnad vid service och underhåll?

Installation av kamerabevakning

Efter att ha sett över företagets behov av larm och kamerabevakning, samt jämfört offerter, är nästa steg att boka in en tid för montering. Det vanligaste är att larmtekniker kommer och monterar larmenheterna så att ett korrekt skydd uppstår. I vissa fall kan kunden montera sina egna enheter men då kan inte larmbolaget garantera samma säkerhet.

Larm och video

Om ett företagslarm, med kamerabevakning, skulle aktiveras kommer följande att ske:

 • Larmet aktiveras
  Via inbrott, rörelsesensorer eller värme- och rökdetektorer kan larmet aktiveras.
 • Informerar om larm
  I företagets lokaler kommer ett högt ljud att tjuta. Detta för att påvisa för de som gjort inbrottet att de är upptäckta eller varna de anställda för brand. Samtidigt kommer information att skickas till larmets app. De anställda som hanterar enheterna kommer därmed att få pushnotis eller på annat sätt bli upplysta om att larmet aktiverats.
 • Operatörer agerar
  Operatörer på larmbolaget ser även videomaterialet och kan skicka polis eller brandkår till företagets lokaler. Vid ett larm skickas även alltid väktare dit.